Импулсен m-bus брояч MBCS-2/4/6/8

Импулсен m-bus брояч MBCS-x

MBCS-2/4/6/8 са микроконтролерни импулсни броячи с m-bus интерфейс. Предназначението им е да се свържат към m-bus мрежата устройства, които не притежават m-bus интерфейс (обикновено импулсни водомери). Притежават 8-разряден дисплей и 4-бутонна клавиатура, вграден часовник за реално време. Имат възможност да отчитат до 4 тарифи за всеки вход. Монтажът им се извършва на стандартна М36 DIN-шина.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBCS-2/4/6/8

номинално напрежение на мрежата 36 VDC
допустимо напрежение на мрежата 12 ÷ 42V DC
номинална консумация от мрежата 2mA (1 и 1/3 стандартни m-bus товара)
брой импулсни входове 2/4/6/8
дисплей LCD, буквено-цифрен, 8 разряда
максимална честота на импулсите за всеки вход 20Hz
изисквания към контактите безпотенциални, Ron < 5k, Roff > 500k, до 25m дължина на кабела (усукана двойка)
време на работа без мрежа мин. 96h (без допълнителна батерия), мин. 3 месеца (с допълнителна батерия)
размери (H/W/D) 75/70/105mm
работна температура от 0° C до +50° C

Обща информация

МBCS-2/4/6/8 са n-входови импулсни броячи, предназначени за свързване към m-bus мрежа на уреди, които не притежават m-bus интерфейс, а имат импулсни изходи. Един MBCS-2/4/6/8 свързва максимум 2/4/6/8 уреда с импулсен изход към m-bus мрежа, като консумацията им спрямо директно свързване на тези уреди към m-bus мрежа е намалена наполовина. Те са с двойно захранване - нормално се захранват от мрежата, като при повреда или спиране на електрическото захранване преминават на вътрешно захранване от вградения в уреда акумулатор, който осигурява минимум 96h работа на уреда без външно захранване. Предлагаме и като опция допълнителна батерия, която би захранила устройството за минимум 90 дни. При възстановяване на мрежата вътрешният акумулатор се дозарежда. При четене на данни от устройството се изпраща и информация за състоянието на батериите, за да могат да бъдат заменени своевременно при намаляване на капацитета и работоспособността им.

MBCS-2/4/6/8 имат вграден часовник за реално време и календар, което им позволява да имат до 4 тарифи за всеки вход. Натрупаните импулси за всяка тарифа, както и общия брой импулси за всеки вход се съхраняват в отделни регистри и са достъпни за четене през m-bus мрежата. Програмирането на тарифите става само през мрежата.

За удобство на потребителя при MBCS-x е предвиден 8-разряден буквено-цифрен LCD дисплей, на който могат да се проверяват във всеки момент час и дата, натрупани импулси за всеки вход и всяка тарифа, стойността на един импулс като измервана величина (m3, кWh и т.н.) и в национална валута, последна сума за плащане, общо платени суми. Те са валидни само при правилно програмиране от страна на доставчика на услуги и не могат да служат като информация за плащане от негова страна, могат само да служат за справка на потребителя.

Сигурност