ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА НА ТАРИФНИ УРЕДИ

Дистанционното отчитане на битови тарифни уреди (водомери, топломери, електромери и т.н.) постепенно навлиза сериозно и масово в българското жилищно и офисно строителство. Още по Наредба No.4 от 17.05.2005г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в новите кооперации е необходимо да се залагат водомери с импулсни изходи, даващи възможност за дистанционно отчитане. През изминалите няколко години фирма Gineers е насочила своите усилия в разработването и производството на устройства, модули и софтуер, служещи за изграждане на мрежи и системи за дистанционно отчитане. Използваме предимно сравнително новият стандарт за сградни инсталации m-bus, но естествено предлагаме и други опции на клиентите, тъй като големината на сградата има значение за използвания подход при отчитането. Основните варианти на такива системи и изобщо дистанционно отчитане са три:

  • директно отчитане
  • системи за дистанционно отчитане с локален дисплей
  • системи за централизирано дистанционно отчитане

От гледна точка физическото предаване на данните от тарифен уред до точката за отчитане има два варианта: жично и безжично. Ние сме се насочили и препоръчваме изграждането на жични системи за отчитане поради по-голямата им сигурност и ниска цена. Повече информация за дистанционното отчитане на водомери, електромери и други тарифни уреди можете да получите от линковете по-долу:

За повече информация можете да се обърнете към нас или Нашите партньори.

Фирма “Gineers” е регистриран производител на М-Bus устройства (EN1434-3) от The flag Association Limited.

Разработени и в наличност са следните видове уреди

M-bus захранващи устройства

Захранващ m-bus конвертор MBRS-250

MBRS-250

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 250 стабдартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-128

MBRS-128

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 128 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-64

MBRS-64

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 64 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-32

MBRS-32

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 32 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-10

MBRS-10

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 10 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus към modbus конвертор MMCR-64

Mbus/Modbus конвертор

Микропроцесорен двупосочен full-duplex M-bus към Modbus RTU (RS-485) и/или modbus TCP конвертори, с възможност за захранване на максимум 128 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли

M-bus повторители

M-bus и Modbus подчинени устройства

Импулсен m-bus брояч MBCS-x

MBCS-2/4/6/8

Серия микропроцесорни импулсни брояча с 2/4/6/8 входа. Притежават вградена памет, акумулаторна батерия, m-bus интерфейс и 8-разряден LCD дисплей. Имат възможност за задаване и следене на до 4 тарифи на всеки вход. Захранват се от m-bus интерфейс.

Виж детайли
Импулсен m-bus брояч MBSS-x

MBSS-2/4/6/8

Серия микропроцесорни импулсни брояча с 2/4/6/8 входа. Притежават вградена памет, акумулаторна батерия, m-bus интерфейс, без дисплей. Захранват се от m-bus интерфейс, тоест в изградената мрежа е необходим и главен конвертор тип MBRS-10/32/64/250.

Виж детайли
Импулсен m-bus брояч MBHS-x

MBHS-2/4/6/8

Серия опростени микропроцесорни импулсни брояча с 2/4/6/8 входа. Притежават вградена енергонезависима памет и m-bus интерфейс. Не притежават дисплей, акумулаторна батерия (опция) и възможност за тарифиране. Захранват се от m-bus интерфейс.

Виж детайли
Импулсен m-bus брояч MBHL-2/4

MBHL-2/4

Серия опростени микропроцесорни импулсни броячи с 2 и 4 входа за свързване към импулсни водомери. Притежават вградена енергонезависима памет и m-bus интерфейс, без дисплей и тарифиране. Имат клас на защита IP54 и са предвидени за монтаж на стена.

Виж детайли
Импулсен брояч PCM-8D с modbus

PCM-8D

Микропроцесорни импулсни броячи с 4/6/8 входа за свързване към импулсни тарифни уреди. Притежават вградена памет, акумулаторна батерия, modbus интерфейс, LCD дисплей и клавиатура. Имат възможност за задаване и следене на до 4 тарифи на всеки вход. Захранват се от мрежово напрежение 220 VAC, не е необходим захранващ конвертор или друго специализирано захранване.

Виж детайли

Модули за отчитане и/или предаване на отдалечени разстояния

GPRS модул MBGP-A1

MBGP-A1

GPRS модул за свързване към M-bus захранващо устройство.

Виж детайли
M-bus ethernet converter MBET-2

MBET-2

Ethernet/LAN конвертор за свързване към m-bus мрежи

Виж детайли
Modbus-to-ethernet converter MBET-3

MBET-3

Ethernet/LAN конвертор за свързване към modbus RTU мрежи

Виж детайли
Телефонен модем MBLM-2

MBLM-2

Телефонен модем за свързване към M-bus захранващо устройство и/или персонален компютър.

Виж детайли
Самостоятелно табло MBD-X250

MBD-X250

Самостоятелно табло за отчитане на m-bus/modbus уреди в мрежа

Виж детайли
IEC 62056-21 (RS-485) конвертор към modbus

IEC62056-21 конвертор към Modbus RTU/TCP

Микропроцесорен двупосочен full-duplex modbus конвертор за електромери с IEC 62056-12. Притежава както Modbus RTU, така и Modbus TCP интерфейс. Може да обработва до 32 подчинени уреда в мрежа, като за всеки от тях се помнят и конвертират до 63 стойности (регистри) от IEC 62056-21 readout-а.

Виж детайли

M-bus комбинирани централи

M-bus master with display MBM-10

MBM-10/40

M-bus захранващ конвертор с дисплей за 10 или 40 подчинени устройства

Details
M-bus master with display MBM-64

MBM-64/128/250

M-bus захранващ конвертор с дисплей за 64, 128 или 250 подчинени устройства

Details

Специализиран софтуер

Софтуер за отчитане на уреди M-bus Serial Communicator v2.1

M-bus Serial Communicator v2.1

Софтуер за директно отчитане на показанията на уреди през MBRS-xx конвертор. База данни - SQL, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива, подробни справки, калкулация (billing), автоматично отчитане. Различни нива на достъп за потребителите, използване на няколко серийни порта едновременно, управление на RS-485 конвертори (ако се използват в мрежата).

Виж детайли
Server-side софтуер за отчитане през GPRS

M-bus GPRS server

Server-side софтуер за отчитане на n на брой M-bus мрежи през GPRS. База данни - SQL, дефиниране на мрежи, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива за всяка мрежа, автоматично отчитане, подробни справки, калкулация (billing), различни нива на достъп за потребителите и др.

Виж детайли
Конфигурационна програма за m-bus импулсни броячи

M-bus Config

Конфигурационен софтуер за импулсните броячи на Gineers с m-bus. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор

M-bus/modbus Config

Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор на Gineers. Притежава modbus функционалност, чрез която може да се настройва уред MMCR-64 и да се четат m-bus уреди през конвертора. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли