За нас

История

"GINEERS" Ltd. е основана на 07.03.2006г. в гр. София. Предметът на дейност на фирмата е качествено проектиране и производство на продукти в областта на електрониката. Опитът на основателите и в създаването на продукти за измерване и автоматизиране на процеси, най-вече в промишлеността, показва, че малко фирми на пазара се наемат да проектират и произведат нов продукт в малки или единични серии. Ние произвеждаме както серийни устройства, така и нови продукти, системи, софтуер. В дейността си се стремим на първо място да изпълним поръчка качествено, като това е важно във всички аспекти – надеждност, функционалност и ергономичност на изделието, дизайн, опаковка. В процеса на проектиране активно участва и клиентът, тъй като крайната цел е продукта да удовлетворява неговите изисквания. Въпреки, че с годините сме разработили и пуснали в експлоатация доста модули и измервателни устройства, не сме склонни да правим компромис с качеството, като произведем набързо сглобен уред от подръчни модули. За нас всяко устройство си има конкретна цел и функции, като за целта смятаме, че е по-добре да се забави с малко разработването, вместо да се дава ненадеждно и некачествено изделие на клиент.

След реализиране на нов проект стремежът е той да се подобрява във времето в няколко основни и еднакво важни насоки:

 • функционалност;
 • дизайн и ергономичност;
 • повтаряемост.

Изграждаме също така и цялостни системи за контрол, управление и отчитане, като за тези цели изработваме и специализиран софтуер.

Готови сме винаги да променим/добавим функции на дадено устройство при разумни изисквания от страна на клиента.

Клиенти

Дистрибутори и партньори

 • "Thermo Automation"
  гр. София
  инж. Калоян Махинов
 • Estonia, Lithuania, Latvia
  TEPSO AS
  Talinn, Haljas str. 25
  Tel.: +372 6 480 235
  Fax: +372 6 480 125
  www.tepso.ee, tepso@tepso.ee

 • БУЛКАС Сервиз
  гр. София
  Tel.: +359 886 70 70 22
  Tel.: +359 886 18 39 77
  www.myenergybg.com
  service@myenergybg.com