Галванично изолиран аналогов конвертор UC-025P

Аналогов конвертор UC-025P

UC-025P e еднопосочен галванично изолиран конвертор. Предназначен е за употреба в сградни и промишлени инсталации, където се изисква галванично изолирано свързване на различни интерфейси или преминаване от един тип интерфейс към друг. Уредът притежава напреженов вход, токов вход и RS-232/RS-485 сериен интерфейс, а изходът му може да е напреженов или токов. Тъй като разполага с микроконтролер, могат да се извършват софтуерни корекции на линейност в изхода, както и отместване на изходната права от нулево положение. Притежава вградена уникална функция да преобразува данни от сериен интерфейс (RS-232) в аналагов изходен сигнал. Изходният цифрово-аналогов преобразувател е 10-битов. Монтажът му е предвиден на стандартна М36 DIN-шина.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на UC-025P

входни обхвати за напрежение 0÷5V, 0÷10V, 0÷100V, 0÷400V AC/VDC
входни обхвати за ток 0÷5mA, 0÷20mA, 4÷20mA DC; 0÷1A, 0÷5A AC/DC
напреженов изход 0 ÷10V DC (min/max)
токов изход 0 ÷20mA DC (min/max)
параметри на серийният интерфейс 4800bps, 8, N, 1
захранващо напрежение 100-250 VAC (140-350 VDC)
максимална консумирана мощност < 3 W
работна температура от 0° C до +50° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
влажност на въздуха 40-90 %
габаритни размери (H/W/D) 86/70/57 mm
степен на защита IP30
маса 140 g

Режим на работа на UC-025P

UC-025P започва работа непосредствено след подаване на захранващо напрежение. В зависимост от избраният входен сигнал или се четат данни по сериен интерфейс, или се преобразува аналогов сигнал. Извършва се корекция на полученото като вход (ако е зададена такава), след което информацията се предава към изходната част. Конверторът може да бъде с различен вход и изход като величина и точно какъв е зависи от положението на 4-ри DIP ключета на платката.

Монтаж и електрическо свързване