Захранващи m-bus конвертори за дистанционно отчитане

М-bus (Meter-bus) e нов европейски стандарт за дистанционно отчитане на тарифни уреди, както и за различни типове сензори. Отчитането на уредите може да стане по различни начини - от директното прочитането на показанието на уредите от инкасатори до пълното дистанционно отчитане на всички уреди в обща мрежа посредством GPRS технология. Използването на m-bus интерфейс позволява изцяло електронно отчитане на данните с всичките предимства, следващи от това. М-bus захранващите устройства за основата, около която се изгражда цялата мрежа. Те имат следните функции:

- изработват захранващо напрежение за мрежата с подчинени устройства

- осигуряват преносна среда за обмен на информация между подчинените устройства и устройството за отчитане

- служат като мост за свързване между мрежата от подчинени устройства и устройството за отчитане

Каталог уреди за дистанционно отчитане

Разработени и в наличност са следните видове уреди

Универсален m-bus конвертор MBU-250

MBU-250

M-bus конвертор и повторител за до 250 стандартни m-bus подчинени устройства. Разполага с интерфейси RS-232, RS-485, USB и m-bus вход.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-250

MBRS-250

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 250 стабдартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-128

MBRS-128

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 128 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-64

MBRS-64

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 64 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-32

MBRS-32

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 32 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
Захранващ m-bus конвертор MBRS-10

MBRS-10

Микропроцесорни двупосочни full-duplex M-bus към RS-232С конвертори, с възможност за захранване на максимум 10 стандартни m-bus подчинени устройства.

Виж детайли
M-bus USB converter MBnano-10

MBnano-10

Захранващ M-bus към USB конвертор, с възможност да захрани до 10 подчинени m-bus устройства. Захранва се от USB порт на компютър/лаптоп.

Виж детайли

Видове захранващи m-bus устройства

Допълнителна информация

Сигурност

При проектирането на устройствата са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани от уредите. За тази цел захранващите устройства не съхраняват никаква информация (освен служебна, необходима за осъществяване на връзката). Служебната информация се записва еднократно от производителя или при монтажа и привеждането на системата в експлоатация.