Индустриални уреди от серия 4100

Уредите от серия 4100 са програмируеми измервателни и индикаторни уреди, предназначени за промишлеността. Всички уреди от серията имат възможност за задействане на релета при регистриране на измерваната величина извън програмно зададените граници. В момента са изградени уреди за измерване на ток, напрежение, честота, мощност, cos fi и съпротивление (за уред SI4100), като при поръчка е възможна изработката на уред за измерване на произволна физична величина (температура, налягане и т.н). Всички уреди от серията са с четириразряден дисплей с височина на цифрата 25,4мм, габаритните размери са: (H/W/D) 144/144/65 mm (без куплунзите).

Каталог серия 4100

Разработени и в наличност са следните видове уреди

Амперметър АМ4100

AM4100

микропроцесорен амперметър за измерване на постоянен/променлив ток до 10А* (претоварване до 10 пъти за 100ms)

* - чрез свързването на външен шунт е възможна изработката на амперметри за произволни токове по желание на клиента
Виж детайли
Киловолтметър KV4100

KV4100

микропроцесорен киловолтметър за измерване на променливо напрежение 100 V (друго напрежение) на вторичната страна на напреженов трансформатор средно/високо напрежение в подстанции

Виж детайли
Волтметър V4100

V4100

микропроцесорен волтметър за измерване на постоянно/променливо напрежение от 0 до 600VAC (800VDC)

Виж детайли
Честотомер F4100

F4100

микропроцесорен честотомер (стандартно 50/60Hz, други възможности при поръчка)

Виж детайли
Стъпален индикатор SI4100

SI4100

микропроцесорен стъпален индикатор с аналогов/BIN/BCD вход и BIN/BCD изход, максимален брой стъпки: 39

Виж детайли
Ватметър VA4100

VA4100

микропроцесорен ватметър за измерване на активна и реактивна мощност

Виж детайли
Варметър VAR4100

VAR4100

микропроцесорен варметър за измерване на реактивна мощност

Виж детайли
Cos(fi) метър CF4100

CF4100

микропроцесорен cos (fi) метър

Виж детайли

Обща информация

Дисплей

Принцип на измерване

Принципът на измерване на уредите от серия 4100 е модифициран на базата на двойно интегриране. Това осигурява изключителна точност (под 0.5%) и стабилност на показанието с времето, като се запазва бързата реакция на уреда при рязка промяна на измерваната величина.

При излизане на измерваната величина извън зададени граници се задействат галванически разделени от измервателната и захранващата вериги затварящи контакти на релета (при версия “R” на уреда). Броят на контактите е три - за величина в нормални граници, за величина над горната зададена граница, и за величина под долната зададена граница. В такъв режим дисплеят мига с честота около 2-3 пъти в секунда (може да се изключи от потребителското меню).

Захранване

Габарити

Разновидности

Свързване в мрежа