ИНДУСТРИАЛНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

"Жиниърс" ООД произвежда пълна гама уреди за измерване на електрически величини в промишлеността. Това включва волтметри, киловолтметри, амперметри, ват/вар-метри, честотомери, cos fi метри и стъпални индикатори. Произвежданите уреди са микроконтролерни, напълно програмируеми, като типовете серии се различават по габаритните си размери, но са с идентична функционалност. Размерите са съобразени със тези на старите аналогови уреди, така че да може лесно да се извърши директна подмяна. Предназначени са предимно за силови подстанции (НЕК, НК "ЖИ"), но се използват и при изработка на всякакви ел. табла. Имат до три релейни изхода - за ниво "над", ниво "под" и ниво "между". Монтират се на панел, имат предвидена възможност за свързване в обща мрежа (modbus или RS-485). Освен тези уреди, за промишлени нужди са предназначени и уредите ни за измерване на време, броячи на моточасове, цифрови индикатори и други.

Разработени и в наличност са следните видове серии уреди

Измерване на основни електрически величини

Серия уреди 4100

Серия уреди 4100

Серия цифрови напълно програмируеми уреди, предназначени за силови измервания в различни сфери на тежката индустрия. Габаритни размери 144х144х60mm.

Виж детайли
Серия уреди 4080

Серия уреди 4080

Серия цифрови напълно програмируеми уреди, предназначени за силови измервания в различни сфери на тежката индустрия. Габаритни размери 96х48х70mm и 96х96х70mm.

Виж детайли

Измерване на други величини

Серия уреди 5036

Серия уреди 5036

Серия микропроцесорни уреди за измерване на време - таймери и броячи на моточасове, честотa, температура, калоричност на горивна смес при автомобилите и други

Виж детайли
Серия уреди 4056

Серия уреди 4056

Цифрови 4-разредни седемсегментни програмируеми индикатори

Виж детайли

Специализиран софтуер

Специализиран софтуер

Софтуер за връзка по RS-485/modbus

Специализиран софтуер на Gineers за следене на уредите през RS-485 интерфейс или modbus

Виж детайли