ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Фирма Gineers разработва най-различен софтуер. Основната насока при разработката на софтуера е да се разширят възможностите на произвежданите от нас уреди. Стремим се да правим по-общи програми за обработка на данни от нашите измервателни и дозиращи уреди. Все пак, по специална поръчка, понякога разработваме и специализиран софтуер с цел да удовлетворим всички желания на клиента. Възможна е и доработка/добавяне на функции към съществуващ стандартен софтуер. Предлагаме за изтегляне и свободен софтуер, написан от нас по време на нашата практическа работа за улеснение на различни процеси.

Програмите ни работят под най-различни операционни системи - DOS, Win 98/2000/XP, Linux.

Разработени и в наличност са следните програми

Програми, свързани с електронни везни

Софтуер, свързан с M-bus системи за дистанционно отчитане

M-bus Serial Communicator

M-bus Serial Communicator v2.1

Софтуер за директно отчитане на показанията на уреди през MBRS-xx конвертор. База данни - SQL, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива, подробни справки, калкулация (billing), автоматично отчитане. Различни нива на достъп за потребителите, използване на няколко серийни порта едновременно, управление на RS-485 конвертори (ако се използват в мрежата).

Виж детайли
M-bus GPRS server

M-bus GPRS server

Server-side софтуер за отчитане на n на брой M-bus мрежи през GPRS. База данни - SQL, дефиниране на мрежи, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива за всяка мрежа, автоматично отчитане, подробни справки, калкулация (billing), различни нива на достъп за потребителите и др.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus уреди

M-bus Config

Конфигурационен софтуер за импулсните броячи на Gineers. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор

M-bus/modbus Config

Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор на Gineers. Притежава modbus функционалност, чрез която може да се настройва уред MMCR-64 и да се четат m-bus уреди през конвертора. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли

Други програми

Терминална програма GiCOM

GiCOM

Безплатна терминална програма за работа със серийни портове, писана от нас. Притежава доста полезни функции.

Виж детайли
Конфигурационна програма за везна SCT

SCT

Програма за настройка на цифров преобразувател SCT на Gineers (софтуерна везна).

Виж детайли
Повторител към сериен порт Repeater

Repeater

Автоматичен повторител за писане на текстови файлове към сериен порт.

Виж детайли