M-bus захранващ конвертор с дисплей за до 250 устройства

M-bus master with display MBM-64

MBM-64/250 е предвиден да захранва и чете до 250 m-bus стандартни товара. Може да запаметява и показва допълнителна информация за всяко подчинено устройство като свободен текст (до 20 символа), потребителски номер, измервана величина и др. Има много голям син дисплей с подсветка, 4 реда по 20 символа всеки. Това позволява нормално отчитане от около 5m. Потребителят може да настрои до 4 тарифи за всяко устройство в паметта на MBM-64/250. Уредът помни и 12 показания назад на всяко 1-во число на месеца (в 00:00 часа). За разлика от MBM-10, тук данните могат и да се видят на дисплея, а не само да се прочитат през серийния RS-232 итнерфейс. Цялата информация в уреда може да се прочете през серийния интерфейс с безплатен софтуер на Gineers. Прочетените данни могат да се експортират в CSV формат, който е директно съвместим с MSExcel. Допълнително могат да се свържат комуникационни конвертори на Gineers като MBET-2 (ethernet) или MBGP-1A (GPRS) за автоматизирано отдалечено отчитане. Всички връзки са на куплунзи и клеми, което позвлява монтаж и оживяване без да се отваря устройството. Монтажът се извършва на хоризонтални или вертикални (стена) повърхности.

инструкция за експлоатация


Основни технически параметри

брой подчинени устройтва 64, 128 или 250
захранващо напрежение 55-250 Vаc/ 80-350 Vdc
максимална консумация (при 250 товара) ‹ 15 W
дисплей LCD с подсветка, 4 реда, 20 символа всеки
клавиатура 6 мембранни бутона
поддържане на часовника без захранване 21 дни
температура на съхранение от -50° C до +80° C
работна температура от -10° C до +50° C
влажност от 40 до 90%
размери (H/W/D) 170/195/70 mm (без куплунзите)
интерфейс RS-232/RS-485 сериен
скорост на m-bus интерфейс 300/1.2k/2.4k/4.8k bps
настройка сериен интерфейс 2.4kbps, even parity, 8 bit data, 1 stop
собствено тегло 1.2 kg