M-bus захранващ конвертор с дисплей за до 40 устройства

M-bus master with display MBM-10

MBM-10/40 е предвиден да захранва и чете до 40 стандартни m-bus товара. Може да се програмира допълнителна информация за всеки товар като свободен текст (до 10 символа), константа на отчитане, измервана величина и други. Разполага с LCD дисплей с подсветка, 2 реда х 16 символа всеки, който е достатъчен за базова информация. Останалите данни могат да се прочетат през серийния интерфейс и безплатен софтуер от Gineers. Могат да се програмират до 4 тарифи за всяко устройство. На всяко 1-во число от месеца се запаметяват текущите показания за всяко устройство, максимум 12 записа (1 година назад). Тези данни не могат да се видят на дисплея, но могат да се прочетат през серийния интерфейс. Допълнително към уреда могат да се свържат комуникационни конвертори на Gineers за автоматизирано отдалечено отчитане през Internet или GPRS (MBET-2 или MBGP-1A). Уредът е предвиден за монтаж на стандартна DIN-шина.

инструкция за експлоатация


Основни технически параметри

брой подчинени устройства 10 или 40
захранващо напрежение 55-250 Vаc/ 80-350 Vdc
максимална консумация (при 40 у-ва) ‹ 2.2 W
дисплей LCD с подсветка, 2 реда, 16 символа всеки
клавиатура 4 бутона
поддръжка на часовника без захранване 21 дни
температура на съхранение от -50° C до +90° C
работна температура от -5° C до +50° C
влажност от 40 до 90%
размери (H/W/D) 90/105/76 mm
интерфейс сериен RS-232C
скорост на m-bus интерфейса 300/1.2k/2.4k/4.8k bps
начални параметри на интерфейса 2.4kbps, even parity, 8 bit data, 1 stop
собствено тегло 410 g