M-bus към USB конвертор MBnano-10

M-bus converter MBnano-10

MBnano-10 е микропроцесорен двупосочен M-bus към USB конвертор. MBnano се захранва от USB порт на компютър/laptop и може да захрани максимум 10 подчинени m-bus устройства. Предназначен е предимно за използване от инсталатори и инженери 'на терен', но е подходящ за всички, които се интересуват от m-bus интерфейс. Конверторът е прозрачен, което означава, че ще работи с всякакъв софтуер, стига да са инсталирани правилно USB драйверите. MBnano-10 USB е защитен от късо съединение в изхода.

инструкция за експлоатация


Основни технически параметри на MBnano-10

номинално изходно напрежение (mark) 24 VDC ± 1 V
максимален брой товари в m-bus мрежата 10
максимален изходен ток 35mA
изходно напрежение в състояние ‘0’ (space) 11 ÷ 14 VDC
захранващо напрежение от USB порт
максимална консумирана мощност < 1,5 W
максимална скорост на предаване на информация 9600bps
влажност на въздуха 40 ÷ 90 %
работна температура from -20° C to +55° C
температура на съхранение from -50° C to +90° C
максималнo разстояние в мрежата с един MBnano-10 200m
дисплей 3 светодиода
габаритни размери (HxWxD), mm 95/35/20 mm (с куплунзи)
степен на защита IP30
маса 32 g

Режим на работа на MBnano-10

Монтаж и електрическо свързване