M-bus универсален конвертор MBU-250

Main m-bus convertor MBU-250

MBU-250 е дву-посочен захранващ m-bus конвертор, с няколко интерфейса. Той може да захрани до 250 подчинени устройства и има серийни RS-232, RS-485 и USB интерфейс. Като допълнение има и входен m-bus интерфейс и затова може да бъде използван и като m-bus повторител в по-големи мрежи от уреди. MBU-250 е предназначен за употреба в сградни и промишлени инсталации и основно за дистанционно отчитане на показанията на тарифни уреди или различни сензори. Защитен е от късо съединение в изхода. Монтажът се извършва на стандартна М36 DIN-шина.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBU-250

номинално изходно напрежение (mark) 35.5 VDC ± 1 V
максимален брой товари в m-bus мрежата 250
I/O интерфейси RS-232, RS-485, USB, m-bus вход
максимален изходен ток 410 ± 5mA
изходно напрежение в състояние ‘0’ (space) 22 ÷ 25 VDC
захранващо напрежение 165-235 VAC (210-270 VDC)
максимална консумирана мощност < 21 W
максимална скорост на предаване на информация 9600bps
влажност на въздуха 40 ÷ 90 %
работна температура от -20° C до +55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
максималнo разстояние в мрежата с един MBU-250 600m
дисплей 6 светодиода за текущо състояние
габаритни размери (HxWxD), mm 105/130/71 mm
степен на защита IP20
маса 285 g

Режим на работа на MBU-250

Mounting and electrical wiring