Везни за вграждане

Теглоизмервателните модули са изградени на базата на микроконтролери и са напълно програмируеми, като служебните и потребителските настройки се записват в енергонезависима памет. Тези платки за везни са разработени с цел вграждане в по-големи управляващи и автоматизиращи устройства. Тъй като теглоизмерването е специфична област, стандартни контролери не могат да се справят с тази задача. Затова и сме разработили тези платки. Размерите са минимизирани, не разполагат с дисплей и клавиатура. Калибрирането и настройката се извършват по сериен RS-232C или RS-485 протокол. Протоколите за връзка се предоставят безплатно по желание на клиента, като може и да се закупи готов софтуерен продукт от GINEERS.

Каталог везни

Разработени и в наличност са следните видове везни за вграждане

Везна за вграждане SCT-1

SCT-1

Микроконтролерна платка везна със сериен интерфейс за вграждане, обикновена

Виж детайли
Везна за вграждане SCT-2

SCT-2

Микроконтролерна платка везна със сериен интерфейс за вграждане, с релейни изходи

Виж детайли

Обща информация

SCT-x са самостоятелни платки везна, предназначени за вграждане в по-големи и сложни устройства. Използва се предимно при дозиращи процеси, когато се налага теглоизмерване. Състоят се от аналогово-цифров преобразувател, памет, сериен интерфейс и микроконтролер с подходяща програма. Версиите се различават по начина си на измерване и по допълнителните функции - едната притежава два релейни изхода, които могат да превключват при зададено тегло. Калибрирането на везните, както и последващо измерване на тегло се извършват само през сериен интерфейс RS-232, използвайки специализиран софтуер на Gineers. Предоставяме протоколите за обмен на информация с платката безплатно.

Принцип на измерване

Принципът на измерване на тегло се състои в измерване промяната в изходното напрежение на мост на Уитстън. За сензор се използват тензометрични преобразуватели от водещи производители. Проблемът при теглоизмерване чрез тензометрия се явява в много ниските нива на изходният сигнал от сензорът, както и температурната му зависимост. Уредите SCT-1 и SCT-2 използват за измерването модерен сигма-делта аналогов-цифров преобразувател, като в двете платки се използват различни преобразуватели. Времето за измерване при стандартните варианти на уредите е 1,5s за достигане на равновесно положение. Възможни са (и са реализирани) и доста по-бързи вариатни (до 80ms), които се налагат в промишленото измерване при пакетаж, измерване на движещ се товар и др.

Захранване

Уредите се захранват с постоянно напрежение 8-30V DC. Това е направено, за да се спести място. Захранването е линейно.

Габарити

Габаритните размери на SCT-1 и SCT-2 са (H/W/D) 77/50/15mm. Закрепването се извършва на вертикална или хоризонтална повърхност посредством 4-ри предвидени отвора на платката.