Теглоизмервателни индикатори

Теглоизмервателните уреди са изградени на базата на микроконтролери и са напълно програмируеми, като служебните и потребителските настройки се записват в енергонезависима памет. За стандартни уреди потребителят няма достъп до метрологичните параметри на везната, тъй като в противен случай се нарушават изискванията на стандарт БДС EN 45501:2001. Възможно е свързване на уреда към персонален компютър посредством RS-232C или RS-485 протокол. Протоколите за връзка се предоставят безплатно по желание на клиента, като може и да се закупи готов софтуерен продукт от GINEERS.

Каталог везни

Разработени и в наличност са следните видове универсални индикатори

Универсален теглоизмервателен блок G1602

G1602

Мултифункционален теглоизмервателен блок за изграждане на електронна везна

Виж детайли
Обикновен теглоизмервателен блок G5102

G5102

Обикновен теглоизмервателен блок, за изграждане на електронна везна

Виж детайли
Универсален теглоизмервателен блок G1601

G1601 (спрян от производство)

Теглоизмервателен блок, ценообразуващ, за изграждане на електронна везна

Виж детайли
Обикновен теглоизмервателен блок G5100

G5100 (спрян от производство)

Обикновен теглоизмервателен блок, за изграждане на електронна везна

Виж детайли

Обща информация

Дисплей

Принцип на измерване

Принципът на измерване на тегло се състои в измерване промяната в изходното напрежение на мост на Уитстън. За сензор се използват тензометрични преобразуватели от водещи производители. Проблемът при теглоизмерване чрез тензометрия се явява в много ниските нива на изходният сигнал от сензорът, както и температурната му зависимост. Уредите G1602, G1601 и G5102 използват за измерването модерен сигма-делта аналогово-цифров преобразувател, докато G5100 използва по-традиционният метод на двойно интегриране. И двата метода имат предимства и недостатъци, но покриват изискванията на стандарт за везни с неавтоматично действие БДС EN 45501:2001. Времето за измерване при стандартните варианти на уредите е 1,5s за достигане на равновесно положение. Възможни са (и са реализирани) и доста по-бързи вариатни (до 200ms), които се налагат в промишленото измерване при пакетаж, измерване на движещ се товар и др.

Захранване

Габарити

Функционалност