Управляващ и дозиращ блок GDC-701

Управляващ и дозиращ блок GDC-701

GDC-701 представлява самостоятелно управление за пълнене на винтилни торби, използувани напоследък широко за пакетирането на цимент, теракол и всякакви смеси и лепила, използувани при строителството. Принципът на пълнене на торбите се основава на шнек - двигател задвижва винт, които избутва материала през тръба, на която е нахлузена опаковката. За да се извърши правилно дозиране са необходими две основни неща - измерване на теглото на торбата, и управление на оборотите на двигателя. GDC-701 се състои от 3 основни модула:

  • модул за управление оборотите на двигателя
  • модул за теглоизмерване, получаващ сигнал от тензодатчик
  • главен модул, обработващ информация от горните два и управляващ ги в зависимост от получената информация

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на GDC-701

захранващо напрежение 220 VAC +10/-15%, 50Hz +2/-2Hz
консумирана мощност < 1,2 kW (при двигател 1,1 кW)
максимален капацитет на измерване до 3000 деления
измервателно деление според изискванията
сериен интерфейс RS-232C, 9600, 8, N, 1
релейни изходи 2 - при аларма (авариен режим) и край на дозиране
работна температура от -10° C до +40° C
габаритни размери (H/W/D) 350/400/150 mm
маса 9 kg

Обща информация

Модулът за управление на оборотите на двигателя регулира работната му мощност чрез фазово управление. Този метод на управление не е толкова прецизен колкото честотното управление, но е по-лесен за реализиране и достатъчно точен за целта. Идеята е при достигане на зададено от технолога тегло двигателят да намали оборотите си на въртене, за да се извърши фино дозиране на пакетажа. Разбира се, възможно е да се добави честотно управление - готов модул или изработен от нас, но това оскъпява управлението, особено ако се използува трифазен асинхронен двигател. В момента може да бъде управляван монофазен асинхронен двигател с номинална мощност 1,1kW/1400n-1. При заявки може да се увеличи този диапазон или да се добави управление на трифазен двигател.

Модулът за теглоизмерване измерва сигнал от тензодатчик, за да определи текущото тегло на опаковката. Тензодатчикът трябва да е монтиран на подходящо място, така че да се гарантира точност на измерването. С период от 40ms този модул изпраща към главният управляващ модул измереното тегло, съобразно което главният контролер взема решение за работата на двигателя. Модулът може да приема и други команди от главният такъв, свързани с коректна работа на машината. Може да бъде свързан стандартен тензодатчик с изходен сигнал 2 mV/V или 3 mV/V.

Главният модул се състои от управляваща платка, индикация за клиента и клавиатура. Индикацията е LCD модул, 4 реда по 20 символа, български и английски език, с подсветка. Клавиатурата се състои от 4 бутона, с които се настройват параметрите на работа на машината. Могат да се настройват няколко основни параметъра за конкретно дозиране - тегло грубо, тегло крайно, обороти на двигателя до достигане на тегло грубо(в проценти от мощността на двигателя), обороти на двигателя между тегло грубо и тегло крайно (в проценти от мощността на двигателя), време за проверка на теглото, толеранс на теглото при дозиране, брой цикли за изпращане на команда нулиране към теглоизмервателният модул. Общо до 12 рецепти могат да бъдат запаметени, така че при избор на рецепта автоматично да се заредят вече настроените параметри за дозиране. Възможно е да се увеличи броят на рецептите при заявка. В момента главният модул може да приема данни от измерването за везна с максимум 3000 измервателни деления (вж. БДС EN 45501:2001). Допълнителна опция е изпращането на данните от дозирането към персонален компютър през сериен RS-232 интерфейс. Предвидени са също така релейни изходи, сработващи при определени ситуации - аларма или край на дозирането.

Начин на работа