Контролен блок GTS-305

Контролен блок GTS-305

GTS-305 представлява обединение на управлението на няколко бункера за дозиране на материал. В случая 3 бункера са поставени върху тензо-датчици, и посредством таблото за управление се следи непрекъснато материала в тях, подава се информация към персонален компютър и съответни команди към бункерите и работещият с тях персонал.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на GTS-305

брой теглизмерващи и управляващи модули 3
максимален капацитет 15 000 kg
измервателно деление 5 kg
сериен интерфейс RS-232 към RS-485 чрез конвертори C-285IA
скорост на предаване 1200 - 38 400bps, 8, N, 1
максимално дължина на интерфейсният кабел 1200 m
захранващо напрежение 220V AC
работна температура от -10° C до +40° C
габаритни размери (H/W/D) 600x400x150 mm
маса 23 kg

Обща информация

Идеята на това автоматизиране е непрекъснато да се записват промени в теглата на бункерите с цел да се изработи пълна статистика за употребата на входната суровина при производство. Това от една страна дава база за статистически анализ и оптимизация на производството, от друга спомага значително за намаляване или изобщо прекратяване на злоупотреби (като например кражби на материал).

Трите теглозимервателни и управляващи модула са свързани в обща мрежа RS-485 и се различават в нея чрез уникалните си логически адреси. За да се осъществи това се използуват конвертори RS-232 към RS-485, също производство на Gineers.

Изработен е специализиран софтуер за целта. Програмата на персоналният компютър обхожда през зададен интервал от време по вътрешно-фирмен протокол бункерите. Чрез получаваните данни се изработва пълна статистика за промените в теглото на бункерите, сигнализира се за минимално тегло и други подробности, необходими на технолозите.

Софтуер

Софтуерът е специална разработка на фирма Gineers за случая. включва няколко основни модула: конфигурационен, статистически и работен. За повече информация вижте в секция "Програмни продукти". Подлежи на всякакви промени, необходими при използуване в друго приложение