Управляващ и дозиращ блок GDC-702

Управляващ и дозиращ блок за бетон GDC-702

GDC-702 представлява самостоятелно управление за производство на бетон. Той управлява процесът на получаване на бетон от филц, пясък, цимент и вода по зададени рецепти. Могат да се запаметят до 16 рецепти, което е достатъчно за по-малки бетонови центрове. GDC-702 притежава следните основни модули:

  • силов модул за управление на клапи и контактори
  • модули за теглоизмерване, получаващи сигнали от тензометрични сензори
  • главен модул, обработващ информация от горните два и управляващ ги в зависимост от получената информация

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на GDC-702

захранващо напрежение 220 VAC +10/-15%, 50Hz +2/-2Hz
консумирана мощност < 0,5 kW
максимален капацитет на измерване до 3000 деления
измервателно деление според изискванията
брой теглоизмервателни модули 2
брой рецепти 16
релейни изходи и контактори 6
работна температура от -10° C до +40° C
габаритни размери (H/W/D) 350/400/150 mm
маса 9 kg

Обща информация

GDC-702 е самостоятелен управляващ и дозиращ блок. Могат да се запаметят до 16 рецепти, като за всяка рецепта се запаметяват необходимите тегла за пясък, филц, цимент и вода с допустимите отклонения. Използват се два теглоизмервателни модула, тъй като обикновено пясъкът и филцът се измерват на различна везна спрямо цимент, тъй като мащабите са различни, а и за цимента се изисква по-точно измерване. Необходимата вода за рецептата се измерва по време, през което да се сипва вода в бъркалото.

Модулът за теглоизмерване измерва сигнал от тензодатчик, за да определи текущото тегло на опаковката. Тензодатчикът трябва да е монтиран на подходящо място, така че да се гарантира точност на измерването. С период от 40ms този модул изпраща към главният управляващ модул измереното тегло, съобразно което главният контролер взема решение за работата на двигателя. Модулът може да приема и други команди от главният такъв, свързани с коректна работа на машината. Може да бъде свързан стандартен тензодатчик с изходен сигнал 2 mV/V или 3 mV/V.

Главният модул се състои от управляваща платка, индикация за клиента и клавиатура. Индикацията е LCD модул, 4 реда по 20 символа, български и английски език, с подсветка. Клавиатурата се състои от 4 бутона, с които се настройват параметрите на работа на машината. Могат да се настройват няколко основни параметъра за конкретно дозиране - тегло грубо, тегло крайно, време за проверка на теглото, толеранс на теглото при дозиране, брой цикли за изпращане на команда нулиране към теглоизмервателният модул. Общо до 16 рецепти могат да бъдат запаметени, така че при избор на рецепта автоматично да се заредят вече настроените параметри за дозиране. Възможно е да се увеличи броят на рецептите при заявка. В момента главният модул може да приема данни от измерването за везна с максимум 3000 измервателни деления (вж. БДС EN 45501:2001). Допълнителна опция е изпращането на данните от дозирането към персонален компютър през сериен RS-232 интерфейс. Предвидени са също така релейни изходи, сработващи при определени ситуации - аларма или край на дозирането.

Начин на работа