ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Фирма Gineers разработва най-различен софтуер. Основната насока при разработката на софтуера е да се разширят възможностите на произвежданите от нас уреди. Стремим се да правим по-общи програми за обработка на данни от нашите измервателни и дозиращи уреди. Все пак, по специална поръчка, понякога разработваме и специализиран софтуер с цел да удовлетворим всички желания на клиента. Възможна е и доработка/добавяне на функции към съществуващ стандартен софтуер. Предлагаме за изтегляне и свободен софтуер, написан от нас по време на нашата практическа работа за улеснение на различни процеси.

Програмите ни работят под най-различни операционни системи - DOS, Win 98/2000/XP, Linux.

Разработени и в наличност са следните програми

Програми, свързани с електронни везни

Софтуер, свързан с M-bus системи за дистанционно отчитане

M-bus Serial Communicator

M-bus Communicator v2.1

Софтуер за директно отчитане на показанията на уреди през m-bus или други комуникационни конвертори. База данни - SQL, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива, подробни справки, калкулация (billing), автоматично отчитане. Различни нива на достъп за потребителите, използване на няколко серийни порта едновременно, управление на RS-485 конвертори (ако се използват в мрежата). В програмата са вградени протоколи за работа с m-bus, modbus, IEC 62056-21, както и поддръжка на всички комуникационни конвертори на Жиниърс.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus уреди

M-bus Config

Конфигурационен софтуер за четене и настройка на различни m-bus уреди. Чрез него могат да се правят и специфични настройки на подчинени уреди на Gineers (MBHS-xx, MBSS-xx, MBPT-2, MPPS-2 и т.н.). Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор

M-bus/modbus Config

Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор на Gineers. Притежава modbus функционалност, чрез която може да се настройва уред MMCR-64 и да се четат m-bus уреди през конвертора. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли

Други програми

Терминална програма GiCOM

GiCOM

Безплатна терминална програма за работа със серийни портове, писана от нас. Обновена през 2019 за работа и през TCP (GiComLan), като са отстранени и всички докладвани неточности при работа до 03.2019. Вече може да работи и с произволен baudrate. Можете да изтеглите програмата от секция ИЗТЕГЛЯНЕ

Виж детайли
Конфигурационна програма за везна SCT

SCT

Програма за настройка на цифров преобразувател SCT на Gineers (софтуерна везна).

Виж детайли
Повторител към сериен порт Repeater

Repeater

Автоматичен повторител за писане на текстови файлове към сериен порт.

Виж детайли
Терминална програма GModbus

GModbus

Програма за комуникация с Modbus уреди (Modbus терминал). Позволява четене и запис на произволни Input или Holding регистри, в рамките на стандартен Modbus RTU или TCP. Прочетените данни се декодират в различни формати, като се поддържа пълен лог и на изпратени/получени телеграми. Можете да изтеглите програмата от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли