Tеглоизмервателен блок G5102

Обикновен теглоизмервателен блок G5102

G5102 e универсален микроконтролерен блок за измерване на тегло. Предназначен е за всички сфери на теглоизмерването, като потребителят може да променя основните метрологични параметри и да ползува различни допълнителни функции (броячна, връзка с компютър и др.). Предвидени са технологични специални режими на работа с цел избягване на злоупотреби. Стандартното изпълнение е в професионална пластмасова кутия от пластмаса със защита IP44, но при желание на клиента може да бъде с клас на защита до IP65. Големият дисплей и ергономичната клавиатура позволяват лесно отчитане и удобна работа. Отговаря на изискванията на БДС EN 45501:2001.

инструкция за експлоатация


G5102 се предлага със следните настройваеми параметри и функции:

брой измервателни деления 500 - 30 000, стъпка 500
стойност на измервателното деление 1,2,5*10ˆк гр., К = -1 ÷ 6
позиция на десетичната точка 1..4
броячна функция On/Off
работа с термоетикетиращ принтер On/Off
режим на работа с блокиране след уравновесяване On/Off

Основни технически характеристики на G5102

измерване на тегло чрез преобразуване на сигнал от тензометричен сензор
входно съпротивление на измервателната верига > 1 MOhm
изходно съпротивление на сензора 82 Ohm ÷ 2 kOhm
тип свързване на сензора 4/6-проводно
чувствителност 0.5uV
максимален измерителен обхват 30mV
максимална дължина на свързващите проводници при 4-проводно свързване 5m; кабел тип LIYCY 4x0.5mm2
дисплей единичен яркочервен - 5-разреден дисплей за тегло, височина на цифрата 25.4mm
клавиатура 16-бутонна мембранна клавиатура с метални бутони
сериен интерфейс RS-232 стандартно; RS-485 опция
цикъл на измерване < 1 s
грешка на измерване 0,5е; за клас III - според БДС EN 45501:2001
консумирана мощност < 1.5 W
работна температура от -10° C до +40° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 160/175/65 mm
монтаж на хоризонтална или вертикална повърхност
захранващо напрежение 220V (+10% / -15%), 50Hz; 12V DC по поръчка
степен на защита IP44 стандартно, по-висока при поръчка
маса 1.1 kg

Допълнителна информация