Универсален теглоизмервателен блок G1602

Универсален теглоизмервателен блок G1602

G1602 e универсален микроконтролерен блок за измерване на тегло. Предназначен е за всички сфери на теглоизмерването, като потребителят може да променя всички метрологични параметри и да ползува различни допълнителни функции (броячна, измерване в проценти от еталон, връзка с компютър и т.н.). Предвидени са специални режими на работа с цел избягване на злоупотреби. Стандартното изпълнение е в промишлена кутия със степен на защита IP44, но при желание на клиента може да бъде с клас на защита до IP67. Големият дисплей за тегло и ергономичната клавиатура позволяват лесно отчитане и удобна работа. Допълнително има два по-малки дисплея, които се ползват при разширените функции на уреда. Отговаря на изискванията на БДС EN 45501:2001.

инструкция за експлоатация


G1602 се предлага със следните настройваеми параметри и функции:

брой измервателни деления 500 - 30 000, стъпка 500
стойност на измервателното деление 1,2,5*10ˆк гр., К = -1 ÷ 6
позиция на десетичната точка 1..4
процент от обхвата за работа на бутон ZERO 0 ÷ 20%
скорост на следене на нула (0,0е ÷ 0,9е)/1s
процент от обхвата за работа на функция ТАРИРАНЕ 10 ÷ 100%
максимално показание Мах + (0е ÷ 100е)
следене на 'провисване' на датчиците (0,0е ÷ 1,9е)/20s
броячна функция On/Off
функция измерване в процент от еталон On/Off
управление на до два релейни изхода On/Off
избор на работа с артикули On/Off
избор на работа с директна цена On/Off
работа с термоетикетиращ принтер On/Off
режим на работа с блокиране след уравновесяване On/Off
възможност за задаване стойност на ТАРА ръчно On/Off
корекция по надморска височина 0 - 2000m
корекция по географска ширина

Основни технически характеристики на G1602

измерване на тегло чрез преобразуване на сигнал от тензометричен сензор
входно съпротивление на измервателната верига > 1 MOhm
изходно съпротивление на сензора 82 Ohm ÷ 2 kOhm
тип свързване на сензора 4/6-проводно
чувствителност 0.5uV
максимален измерителен обхват 30mV
максимална дължина на свързващите проводници при 4-проводно свързване 5m; кабел тип LIYCY 4x0.5mm2
дисплей троен яркочервен - 5-разреден дисплей за тегло, височина на цифрата 20.0mm, 2х6-разредни допълнителни, височина на цифрата 10mm
клавиатура 16-бутонна мембранна клавиатура с метални бутони
сериен интерфейс RS-232 стандартно; RS-485 опция
цикъл на измерване < 1 s
грешка на измерване 0,5е; за клас III - според БДС EN 45501:2001
консумирана мощност < 2 W
работна температура от -10° C до +40° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 160/175/65 mm
монтаж на хоризонтална или вертикална повърхност
захранващо напрежение 220V (+10% / -15%), 50Hz; 12V DC по поръчка
степен на защита IP44 стандартно, по-висока при поръчка
маса 1.1 kg

Допълнителна информация