Програма за конфигуриране на MBCS/MBSS - M-bus Config;

Програма за конфигуриране на MBCS/MBSS - M-bus Config

Програма MbConfig е разработена за настройване параметрите на уредите в една m-bus мрежа за дистанционно отчитане. Използува се и при фабричното производство на Gineers за тест на уреди MBCS/MBSS/MBRS.

Предоставя се безплатно и може да бъде изтеглена от секция Изтегляне

Програмата работи под Windows 95/98/2000/XP/Vista.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Програмата поддържа база данни с данните и параметрите на всеки уред в мрежата, може да комуникира с различните уреди по техния адрес и идентификационен номер, може да управлява и цялата мрежа едновременно. Параметрите, които могат да се настроят за даден уред в мрежата са:

  • идентификационен номер
  • измерван консуматив
  • мерна единица за консуматива
  • мултипликатор (само за уреди на Gineers)
  • параметри за всяка тарифа - цена и време, в което е активна тарифата

Комуникацията и параметрите за настройка са съобразени със стандарта за комуникация по m-bus интерфейс. След настройка устройствата могат да се 'заключат' програмно, така че следващ достъп до основни параметри е невъзможен по софтуерен път. Параметрите за тарифите могат да се настройват винаги, тъй като те са за ориентир на потребителя, заплащането не се извършва по тях, а по броя на импулсите и в софтуера за дистанционно отчитане M-bus Serial Communicator. Предвидени са също така смяна на скоростта на обмен на данни, синхронизация, търсене на уреди по мрежата и др.

Създаден файл с данни за дадена мрежа може да се запамети, при нужда да се отвори с програмата, за да се търсят възникнали проблеми. Има възможности за печат на списъка от уреди в мрежата, експорт във формат на MSExcel и други полезни детайли.