Програма за конфигуриране на уред MMCR-64

Конфигурационен софтуер за M-bus към ModBus конвертор MMCR-64

Този софтуер е разработен и предназначен за лесна първоначална настройка на конвертор m-bus към modbus на Gineers, тип MMCR-64. Използва нашата modbus карта за да чете и записва в modbus регистри по протокол modbus RTU, да търси m-bus устройва, променя техните параметри и т.н. Основната му цел е да улесни инженерите при изграждане на BMS системи, както и да демонстрира възможностите на уреда. Особено полезна е функцията “Автоматично търсене и активиране” на устройства в m-bus мрежата. Предвидена е и възможност за четене на произволни Input или Holding регистри, като резултатите са във вид на таблица, разделени на старши и младши байт за по-голямо удобство на потребителя.

Програмата е безплатна и може да се изтегли от секция Изтегляне Работи под Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10.

инструкция за експлоатация


Основна информация

По принцип ModBus RTU се използва широко във всякакви сградни инсталации, докато m-bus е по-специализиран протокол, създаден за отчитане предимно на топломери и водомери. Тук идва ролята на нашия конвертор като 'мост' между тези два интерфейса. Избрани уреди от дадена m-bus мрежа могат да бъдат активирани в паметта на уред MMCR. След това през определен период от време уредът прочита всички активирани устройства и опреснява информацията в специални modbus регистри. Този интервал може да варирира от 1 минута до 12 часа. За всеки m-bus уред е отделен 24-регистров блок, в който се опресняват всички прочетени данни от m-bus мрежата, а именно:

  • стойност на основното показание
  • първичен адрес в m-bus мрежата
  • вторичен адрес (ID) в m-bus мрежата
  • измервана величина
  • мерна единица и константа
  • информация за тарифи (за импулсни броячи с тарифи – като MBSS-xx)
  • информация за допълнителни импулсни входове
  • производител на m-bus устройството
  • версия на уреда, статус, флагове и допълнителна информация

Комуникацията с устройството е съобразно modbus RTU стандарта и позволява четене на Input регистри и четене/запис на Holding регистри. През софтуера могат да се търсят m-bus уреди по първичен и вторичен адрес, да се променя адресът им е m-bus мрежата, да се активират или деактивират в modbus регистрите, да се настройват дата и час, период на пълно прочитане, време на изчакване на отговор, адрес на устройството в modbus мрежата, параметри и на двата серийни порта (скорост и проверка по четност) и други. Освен улеснена настройка на параметри на устройството е предвидена възможност за четене на произволни регистри, които се попълват в табличен вид и могат да се запаметят с цел откриване на проблеми.

Данните за конкретна m-bus мрежа могат да бъдат запаметени във външен файл и заредена отново в бъдеще за промени. Данните могат и да се експортират във формат CSV, съвместим с MS Excel.