M-bus повторители за разширяване на мрежи

М-bus (Meter-bus) e нов европейски стандарт за дистанционно отчитане на тарифни уреди, както и за различни типове сензори. Отчитането на уредите може да стане по различни начини - от директното прочитането на показанието на уредите от инкасатори до пълното дистанционно отчитане на всички уреди в обща мрежа посредством GPRS технология. Използването на m-bus интерфейс позволява изцяло електронно отчитане на данните с всичките предимства, следващи от това. М-bus захранващите устройства за основата, около която се изгражда цялата мрежа.

Понякога се налага в мрежата да има повече от 250 устройства, което е стандартният максимум. Тогава се налага използването на m-bus повторители, които имат m-bus вход и изход и реално разширяват и сегментират мрежата. Предлагаме възможност за разширяване на мрежата с 64 или 250 допълнителни устройства.

Каталог уреди за дистанционно отчитане

Разработени и в наличност са следните повторители

M-bus повторител MBRP-250

MBRP-250

Микропроцесорни M-bus разширител за мрежи, изградени с повече от 250 m-bus подчинени устройства. Разширяване и сегментиране на мрежата с до 250 устройства

Виж детайли
M-bus повторител MBRP-64

MBRP-64

Микропроцесорни M-bus разширител за мрежи, изградени с повече от 250 m-bus подчинени устройства. Разширяване и сегментиране на мрежата с до 64 устройства.

Виж детайли

Видове m-bus повторители

Предлаганите от нас m-bus повторители са два основни типа: за частично разширяване на мрежата (до 64 подчинени устройства) и за пълно разширяване на мрежата (до 250 подчинени устройства). И двата вида устройства са снабдени с вход и изход m-bus, чрез които се свързват с устройствата за отчитане и главното захранващо устройство на мрежата, тип MBRS. Входът и изходът са галванично разделени. Всички типове повторители се захранват от стандартна мрежа 220/230 VAC, като е осигурена безпроблемната им работа при спадане на напрежението до 170 VAC. Изходите им са защитени от високо изходно напрежение и късо съединение.

Сигурност

При проектирането на устройствата са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани от уредите. За тази цел повторителите не съхраняват никаква информация (освен служебна, необходима за осъществяване на връзката). Служебната информация се записва еднократно от производителя или при монтажа и привеждането на системата в експлоатация.