M-bus/modbus броячи и подчинени устройства за дистанционно отчитане

М-bus (Meter-bus) e нов европейски стандарт за дистанционно отчитане на тарифни уреди, както и за различни типове сензори. Отчитането на уредите може да стане по различни начини - от директното прочитането на показанието на уредите от инкасатори до пълното дистанционно отчитане на всички уреди в обща мрежа посредством GPRS технология. Използването на m-bus интерфейс позволява изцяло електронно отчитане на данните с всичките предимства, следващи от това.

М-bus импулсни броячи са подчинени устройства в мрежата, предназначени за свързване в m-bus мрежа на тарифни уреди, които имат импулсен изход вместо друг вид мрежов интерфейс. Уредите с импулсен изход са сравнително евтини и са се наложили на пазара до момента. Те могат да бъдат топломери, водомери, електромери, газразходомери и т.н.. Импулсните броячи събират информация от тези уреди, като натрупват броя на генерираните импулси във вътрешна памет. Имат вграден M-bus интерфейс, по който се захранват и предават данни до устройството за отчитане. В някои модели е вградена акумулаторна батерия, зареждаща се от m-bus интерфейса и осигуряваща минимум 96 часа работоспособност на импулсния брояч при евентуална повреда на m-bus захранващото устройство, като след отстраняването на повредата или замяната на захранващото устройство данните са запаметени и не е необходимо повторно начално въвеждане на данни или зануляване.

Modbus е промишлен протокол за предаване на данни, който се използва отдавна в най-различни сфери на промишлеността. Импулсните ни броячи с modbus са подобни на тези с m-bus, но по принцип са предназначени повече като самостоятелни уреди за отчитане (с автономно захранване). Поради тази си цел те са винаги с дисплей (LCD, 2 реда по 16 символа) и клавиатура (4 мембранни бутона). Могат да бъдат с 4 или 8 импулсни входа. Притежават също допълнителна батерия за нормално отчитане на импулси при загуба на основното захранване. Имат modbus интерфейс с цел да могат да се настройват и отчитат по-лесно и/или автоматизирано. Монтират се на DIN шина в табло или самостоятелно.

Каталог уреди за дистанционно отчитане

Разработени и в наличност са следните видове уреди

Импулсен m-bus брояч MBCS-x

MBCS-2/4/6/8

Серия микропроцесорни импулсни броячи с 2/4/6/8 входа за свързване към импулсни водомери. Притежават вградена памет, акумулаторна батерия, m-bus интерфейс и 8-разряден LCD дисплей. Имат възможност за задаване и следене на до 4 тарифи на всеки вход.

Виж детайли
Импулсен m-bus брояч MBSS-x

MBSS-2/4/6/8

Серия микропроцесорни импулсни броячи с 2/4/6/8 входа за свързване към импулсни водомери. Притежават вградена памет, акумулаторна батерия, m-bus интерфейс, без дисплей.

Виж детайли
Импулсен m-bus брояч MBHS-x

MBHS-2/4/6/8

Серия опростени микропроцесорни импулсни броячи с 2/4/6/8 входа за свързване към импулсни водомери. Притежават вградена енергонезависима памет и m-bus интерфейс, без дисплей. Нямат възможност за задаване на тарифи, стандартно не се предлагат с акумулаторна батерия.

Виж детайли
Импулсен m-bus брояч MBHL-2/4

MBHL-2/4

Серия опростени микропроцесорни импулсни броячи с 2 и 4 входа за свързване към импулсни водомери. Притежават вградена енергонезависима памет и m-bus интерфейс, без дисплей и тарифиране. Имат клас на защита IP54 и са предвидени за монтаж на стена.

Виж детайли
Термометър с m-bus интерфейс MBPT-2

MBPT-2

Микропроцесорен термометър за употреба със сензор Pt1000. Два независими канала за температура, с или без компенсация на сензора. Измерва температура от -20 до +128 градуса Целзий и предава данните по m-bus интерфейс. За монтаж на DIN-шина.

Виж детайли
Манометър с m-bus интерфейс MPPS-2

M-bus манометър

Микропроцесорен манометър за използване заедно с 4-20mA трансмитъри за налягане. Два независими канала и m-bus интерфейс, автономно захранване 230VAC. Използва се за измерване на налягане от 0 до 16 bar-а, монтира се на DIN-шина, обикновено в абонатни станции.

Виж детайли
Импулсен брояч PCM-8D с modbus

PCM-8D

Микропроцесорни импулсни броячи с 4/6/8 входа за свързване към импулсни тарифни уреди. Притежават вградена памет, акумулаторна батерия, modbus интерфейс, LCD дисплей и клавиатура. Имат възможност за задаване и следене на до 4 тарифи на всеки вход. Автономно 230 VAC захранване.

Виж детайли

Обща информация

Предлаганите от нас m-bus/modbus импулсни броячи са изцяло съобразени с особеностите на българското жилищно строителство. Предвидени са за свързване на импулсният изход на водомери, топломери, електромери и др. Импулсните броячи с m-bus интерфейс се захранват от m-bus мрежата и не е необходимо друго външно захранване, което улеснява монтажа им. Импулсните броячи с modbus са с външно захранване (230VAC). Не се нуждаят от обслужване. Разполагат с вградена акумулаторна батерия (без тип MBHS), с което остават напълно работоспособни дори при повреда в мрежата, водеща до липса на напрежение. Проектният им живот е минимум 10 години - това е времето, за което се счита, че използваният акумулатор е запазил качествата си. Имат 2/4/6/8 входа, което позволява едновременното натрупване на показанията на електромер, топломер, водомери за топла и студена вода, което е достатъчно за повечето домакинства, като по този начин се минимизира цената на изделието. На вградения LCD-дисплей (за MBCS-x и PCM-8D) могат да се проверят по всяко време натрупаните до момента импулси за всички входове. За по-голямо удобство на показанието може да се програмира стойността на всеки импулс в m3, kWh и т.н.

Други специализирани уреди са термометри и манометри с m-bus интерфейс. Те са предвидени за използване предимно в абонатни станции и дават възможност в една обща m-bus мрежа да могат да се следят абсолютно всички необходими параметри за правилна работа. Термометърът е предвиден за сензори Pt1000, като можем да предоставим и сензори при нужда, и се захранва през m-bus интефейса. Манометърът е предвиден за трансмитъри на налягане с изход 4-20mA, затова е със собствено захранване, тъй като обикновено трансмитърите са пасивни. И двата уреда имат два независима канала (с различни първични и вторични m-bus адреси) и отговарят на всички изисквания на m-bus стандарта.

Сигурност

При проектирането на устройствата са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани от уредите. За тази цел импулсните броячи не позволяват задаване на параметри, освен еднократното задаване на уникалния адрес на всяко устройство в мрежата. Не се позволява запис във вътрешната им памет през m-bus мрежата, единствено може да се чете броя на запаметените импулси за всеки вход на устройството.