Импулсен m-bus брояч MBSS-2/4/6/8

Импулсен m-bus брояч MBSS-x

MBSS-2/4/6/8 са микроконтролерни импулсни броячи с m-bus интерфейс. Предназначението им е да се свържат към m-bus мрежата устройства, които не притежават m-bus интерфейс (обикновено импулсни водомери). Притежават вграден часовник за реално време, но нямат дисплей и клавиатура. Монтажът им се извършва на стандартна М36 DIN-шина.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBSS-2/4/6/8

номинално напрежение на мрежата 36 VDC
допустимо напрежение на мрежата 12 ÷ 42V DC
номинална консумация от мрежата 2mA (1 и 1/3 стандартни m-bus товара)
брой импулсни входове 2/4/6/8
дисплей не притежават
максимална честота на импулсите за всеки вход 20Hz
изисквания към контактите безпотенциални, Ron < 5k, Roff > 500k, до 25m дължина на кабела (усукана двойка)
време на работа без мрежа мин. 96h (без допълнителна батерия), мин. 3 месеца (с допълнителна батерия)
размери (H/W/D) 75/50/105 mm
работна температура от 0° C до +50° C

Обща информация

МBSS-2/4/6/8 са n-входови импулсни броячи, предназначени за свързване към m-bus мрежа на уреди, които не притежават m-bus интерфейс, а имат импулсни изходи. Един MBSS-2/4/6/8 свързва максимум 2/4/6/8 уреда с импулсен изход към m-bus мрежа, като консумацията им спрямо директно свързване на тези уреди към m-bus мрежа е намалена наполовина. Те са с двойно захранване - нормално се захранват от мрежата, като при повреда или спиране на електрическото захранване преминават на вътрешно захранване от вградения в уреда акумулатор, който осигурява минимум 96h работа на уреда без външно захранване. Предлагаме и като опция допълнителна батерия, която би захранила устройството за минимум 90 дни. При възстановяване на мрежата вътрешният акумулатор се дозарежда. При четене на данни от устройството се изпраща и информация за състоянието на батериите, за да могат да бъдат заменени своевременно при намаляване на капацитета и работоспособността им.

Сигурност

При проектиране на устройството са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани от уреда. За тази цел импулсните броячи не позволяват директно задаване на параметри, освен еднократното задаване на уникален мрежов адрес за всяко устройство при пускане в експлоатация. През мрежата могат да се програмират параметри за дефиниране на тарифите (което е удобство за потребителя), но не се позволява по никакъв начин манипулиране на преброените импулси, те могат единствено да се четат.