Термометър с m-bus MBPT-2

Термометър с m-bus MBPT-2

MBPT-2 е опростен микроконтролерен термометър с m-bus интерфейс. Предназначен е да измерва температура чрез свързване на сензори Pt1000. Притежава два самостоятелни канала за свързване на Pt1000 с или без компенсация и се захранва изцяло от m-bus мрежата (2 стандартни товара). Уредът е проектиран специално за сензори Pt1000, отговарящи на DIN EN60751 (IEC751). Въпреки това е предвидена софтуерна корекция в определени граници, която се извършва през m-bus интерфейса. Целта на това е да се елиминират дребни разлики между сензорите на различни производители. Естествено, първоначалната калибрация и настройка се извършва от Жиниърс. Монтажът им се извършва на стандартна М36 DIN-шина.

инструкция за експлоатация

M-bus телеграми


Основни технически характеристики на MBPT-2

номинално напрежение на m-bus мрежата 36 VDC
допустимо напрежение на m-bus мрежата 12 ÷ 42V DC
номинална консумация от мрежата 3mA (2 стандартни m-bus товара)
брой входове за измерване 2
дисплей не притежават
температурен обхват -20 до +128 градуса Целзий
разделителна способност 0.1 градус Целзий
скорост на m-bus интерфейса 300 - 2400bps
начални параметри на m-bus 2400bps, Even
размери (H/W/D) 86/53/61 mm
работна температура от 0° C до +50° C

Обща информация

МBPT-2 са 2-канални термометри, предназначени за свързване към m-bus мрежа. Към входовете им се свързват сензори тип Pt1000, с възможност за компенсация (3-проводно свързване). Всеки вход е абсолютно самостоятелен. Уредът измерва моментна температура и я преобразува в m-bus формат за четене от главно устройство. Не притежава батерия за автономно захранване, тъй като стари данни не се пазят в паметта и е безпредметно. Схемата е проектирана специално за сензори Pt1000, но въпреки това е предвидена софтуерна корекция на измерването в определени граници. Това позволява да се преодолеят малки разлики в съпротивлението на датчици от различни производители. Корекция може да се прави на отместването при 0 градуса, както и на линейност в целия обхват. Това става със специални m-bus телеграми на производителя. Естествено, фабрично всички уреди са настроени да измерват еднакво спрямо стандартното за Pt1000. Уредът не се предлага заедно със сензор Pt1000, но винаги можем да предложим отделно такъв. Монтира се на DIN-шина, всички връзки са изведени на клеми, което позволява свързване без устройството да се отваря.

M-bus

Уредът отговаря на основните изисквания за m-bus устройство по EN1434-3. Притежава един първичен и един вторичен адрес в мрежата. С всяка стандартна конфигурационна m-bus програма могат да се настройват първичен, вторичен адрес и скорост на интерфейса. Първоначално устройствата са с първичен адрес 1. Подробна информация за m-bus телеграмата и кодовете в нея можете да видите в описанието "M-bus телеграма".