Импулсен m-bus брояч MBHS-2/4/6/8

Импулсен m-bus брояч MBHS-x

MBHS-2/4/6/8 са опростени микроконтролерни импулсни броячи с m-bus интерфейс. Предназначението им е да свържат към m-bus мрежата устройства, които не притежават m-bus интерфейс (обикновено импулсни водомери). Насочени са към жилищното строителство и предимно за свързване на водомери с импулсен изход. Не притежават възможност за тарифиране, а акумулаторната батерия е опция. Целта им е да предложат евтино решение за дистанционно отчитане в жилищни кооперации. Монтажът им се извършва на стандартна М36 DIN-шина.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBHS-2/4/6/8

номинално напрежение на мрежата 36 VDC
допустимо напрежение на мрежата 12 ÷ 42V DC
номинална консумация от мрежата 2mA (1 и 1/3 стандартни m-bus товара)
брой импулсни входове 2/4/6/8
дисплей не притежават
максимална честота на импулсите за всеки вход 20Hz
изисквания към контактите безпотенциални, Ron < 5k, Roff > 500k, до 25m дължина на кабела (усукана двойка)
размери (H/W/D) 90/71/61 mm за MBHS-6/8; 90/53/61 mm за MBHS-2/4
работна температура от 0° C до +50° C

Обща информация

МBHS-2/4/6/8 са n-входови импулсни броячи, предназначени за свързване към m-bus мрежа на уреди, които не притежават m-bus интерфейс, а имат импулсни изходи. Един MBHS-2/4/6/8 свързва максимум 2/4/6/8 уреда с импулсен изход към m-bus мрежа, като консумацията им спрямо директно свързване на тези уреди към m-bus мрежа е намалена наполовина. Те се захранват от m-bus мрежата, като при повреда или спиране на електрическото захранване запаметяват в енергонезависима памет преброените импулси. При възстановяване на захранването продължават да отчитат от последната запаметена стойност. Като опция предлагаме акумулаторна батерия, с която могат да работят нормално без захранване в рамките на 10-14 дни. Тези броячи не притежават часовник за реално време, което означава, че нямат възможност за разделяне показанията по тарифи. Заради това се препоръчват при използване на импулсни водомери и топломери, не са подходящи за свързване на електромери. Монтират се на DIN-шина, всички връзки са изведени на клеми, което позволява свързване без устройството да се отваря.

Сигурност

При проектиране на устройството са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани от уреда. За тази цел импулсните броячи не позволяват директно задаване на параметри, освен еднократното задаване на уникален мрежов адрес за всяко устройство при пускане в експлоатация. Не се позволява по никакъв начин манипулиране на преброените импулси или константа на импулсния изход, те могат единствено да се четат, след като устройството се “заключи”.