Импулсен m-bus брояч MBHL-2/4

Импулсен m-bus брояч MBHL-2

MBHL-2 и MBHL-4 са опростени микроконтролерни импулсни броячи с m-bus интерфейс. Предназначението им е да свържат към m-bus мрежата устройства, които не притежават m-bus интерфейс (обикновено импулсни водомери). Насочени са към жилищното строителство и предимно за свързване на водомери с импулсен изход. Не притежават възможност за тарифиране и дисплей, а акумулаторната батерия е опция. Целта им е да предложат евтино решение за дистанционно отчитане в жилищни кооперации. Специално тези са в кутия с клас на защита IP-54 и са предвидени за монтаж на стена. Идеята е да има евтино решение за монтаж директно на даден щранг. Обикновено водомерите са по два - топъл и студен, което позволява оптимизация на цената на m-bus системата при използване на евтините MBHL-2, въпреки че са малко по-неудобни за работа от MBHS и MBSS.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBHL-2/4

номинално напрежение на мрежата 36 VDC
допустимо напрежение на мрежата 12 ÷ 42V DC
номинална консумация от мрежата 2mA (1 и 1/3 стандартни m-bus товара)
брой импулсни входове 2 или 4
дисплей не притежават
максимална честота на импулсите за всеки вход 20Hz
изисквания към контактите безпотенциални, Ron < 5k, Roff > 500k, до 15m дължина на кабела (усукана двойка)
размери (H/W/D) 74/74/40 mm
работна температура от 0° C до +50° C

Обща информация

МBHL-2/4 са 2- или 4-входови импулсни броячи, предназначени за свързване към m-bus мрежа на уреди, които не притежават m-bus интерфейс, а имат импулсни изходи. Броячите се захранват от m-bus мрежата, като при повреда или спиране на електрическото захранване запаметяват в енергонезависима памет преброените импулси. При възстановяване на захранването продължават да отчитат от последната запаметена стойност. Като опция предлагаме акумулаторна батерия, с която могат да работят нормално без захранване в рамките на 10 дни. Тези броячи не притежават часовник за реално време, което означава, че нямат възможност за разделяне показанията по тарифи. Заради това се препоръчват при използване на импулсни водомери и топломери, не са подходящи за свързване на електромери. Опростени са до минимум и са предвидени за монтаж на стена. Кутията притежава IP-54, което позволява монтиране близо до водомерите, вместо изтегляне на кабел до сервизни отвори.

Сигурност

При проектиране на устройството са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани от уреда. За тази цел импулсните броячи не позволяват директно задаване на параметри, освен еднократното задаване на уникален мрежов адрес за всяко устройство при пускане в експлоатация. Не се позволява по никакъв начин манипулиране на преброените импулси или константа на импулсния изход, те могат единствено да се четат, след като устройството се “заключи”.