Импулсен брояч PCM-8D с modbus

Импулсен брояч PCM-8D с modbus

PCM-8D e осемвходов микропроцесорен импулсен брояч с LCD-дисплей, RS-485 modbus интерфейс и вграден часовник за реално време. Предназначен е за свързване и отчитане на до осем тарифни и други уреди с импулсен изход. Монтажът му се извършва в табло или на стена на стандартна М35 DIN-шина. Поддържа до четири тарифи за всеки вход.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на PCM-8D

брой импулсни входове 8
допустимо захранващо напрежение 55-250 Vаc/ 80-350 Vdc
максимална консумация ‹ 2 W
дисплей LCD, 2 реда с по 16 символа
клавиатура 4 мембранни клавиша
максимална честота на импулсите за всеки вход 5/10/20/50/100 Hz
изисквания към контактите безпотенциални, Ron < 1k, Roff > 1000k, до 20m дължина на кабела (усукана двойка)
време на работа без захранване батерия LiMnO2 60mAh (~7 дни)
температура на съхранение от -50° C до +90° C
работна температура от -10° C до +50° C
влажност на въздуха от 40 до 90%
размери (H/W/D) 90/105/76 mm
интерфейс RS-485 modbus
скорост на предаване на информацията 300/1.2k/4.8k/9.6k/19.2k/38.4k bps
начална настройка на серийният порт 19.2kbps, even parity, 8 bit data, 1 stop
собствена маса 410 g

Обща информация

PCM-8D е 8-входов импулсен брояч, предназначен за свързване към битови тарифни уреди с импулсни изходи. Един PCM-8D може да отчита до 8 уреда с импулсен изход. Те са с двойно захранване - нормално се захранват от мрежата, като при повреда или спиране на електрическото захранване преминават на вътрешно захранване от вградения в уреда акумулатор, който осигурява минимум 96h работа на уреда без външно захранване. В такъв режим уредът преминава на минимална консумация, дисплеят не свети, но импулсите от тарифния уред се отчитат нормално. При възстановяване на мрежата вътрешният акумулатор се дозарежда. На дисплея се изписва регулярно информация за състоянието на батерията, за да може да бъде заменена своевременно при намаляване на капацитета и работоспособността и.

PCM-8D имат вграден часовник за реално време и календар, което им позволява да имат до 4 тарифи за всеки импулсен вход. Натрупаните импулси за всяка тарифа, както и общия брой импулси за всеки вход се съхраняват в отделни регистри и се показват на дисплея, а могат да се прочетат и през modbus интерфейс. Програмирането на тарифите става само през modbus интерфейс, всички други параметри могат да се настройват директно от клавиатурата на уреда.

Предвиден е буквено-цифрен LCD дисплей, на който могат да се проверяват във всеки момент текущ час и дата, адрес на устройството и състоянието на батерията, натрупани импулси за всеки импулсен вход поотделно и всяка тарифа, стойността на един импулс като измервана величина (m3, кWh, J или безмерна), както и да се извършват общи настройки с помощта на клавиатурата от четири бутона.

Импулсни броячи от този тип могат да се свържат и в обща modbus мрежа, през която могат да се настройват всичките им параметри, както и да се отчитат всички данни от централно устройство (контролер с modbus, компютър и т.н.)

Режим на работа