Програма за животни Govedo v1.0

Програма за животни Govedo v1.0

Програма "Govedo" е разработена по специални изисквания на "Биолоджика" за фермата им в с.Дамяново. Програмата обработва измервания на едър рогат добитък, както и на фураж. Фуражът и животните се измерват на два отделни електронни кантара, като програмата работи едновременно и с двата. С помощта на програмата се следи развитието на животните и ресурсите, необходими за отглеждането им.

Програмата работи под операционна система Windows 2000/XP и използва SQL база данни.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Главният прозорец е разделен на няколко области. В дясната му част се извършва въвеждането на данни от оператора. Данните, които трябва да въведе са

  • порода на животното
  • ушна марка на животното
  • възраст, в месеци
  • *обор (в който живее)
  • *населено място – идеята е, че може да има ферми в различни населени места на една и съща фирма

*Отбелязаните със звездичка не са задължителни, за да се регистрира измерване. Другите са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ – т.е, ако не са въведени, няма да може да се регистрира измерването.

Породите за животните се въвеждат предварително – преди измерване, в секция артикули. Те излизат в падащо меню на оператора. В статус бара на програмата се виждат измерените килограми, единична и обща цена за тази порода, както и текуща дата и час. Породите трябва да са въведени предварително, защото трябва да има определена цена/кг. за всяка от тях. При издаване на бележката и регистриране на измерването за изчисляване на обща цена се използува цената, въведена в персоналният компютър, тъй като тя може да се променя само от оторизиран за целта персонал.

Бележките вървят с пореден номер, като текущият номер е показан на оператора над данните от измерването. В лявата част на екрана има две области. В горната в табличен вид се визуализират направените измервания до момента, преди да е разпечатана обща бележка. В долният прозорец са показани обобщените данни за измерените досега животни. Това са данните, които ще се отпечатат на общата кантарна бележка по породи. Регистриране на дадено измерване може да се извърши както с печат на бележка, така и без печат, само с регистрация – по преценка на оператора.

Програмата притежава пълен набор от справки по всички възможни критерии за дадени измервания, а именно - породи, фуражи, обор, населено място, обща справка. Справката винаги е комбиниране с дата - период от-до. Направените справки могат да се печатат или експортират във формат *.csv, който се отваря директно от MS Excel. Има четири нива на достъп за потребителите - Администратор, Настройчик, Справки, Оператор. Всяко ниво дава различни възможности на потребителя, като с най-ниско ниво на достъп е Оператор.

Допълнителна информация

Връзката с електронният блок на автомобилната везна се осъществява по сериен интерфейс RS-232/RS-485. В момента са вградени протоколи за работа с електроника на Gineers, HBM, “Либра Инженеринг” и “Еликом Електроник” КД, но не е проблем да се добавят и други. Инициативата за получаване на данни е от електронната везна

Базата данни се администрира през MySQL server, версия 4.1.12 и нагоре. Изискванията за персонален компютър са посочени в ръководството за работа. Работи под Windows 2000/XP.