Програма за везни Scale Collector v1.0

Програма за везни Scale Collector v1.0

Тази програма е разработена с цел улесняване на клиентите при работа с електронна везна. Всяко направено измерване постъпва в персонален компютър при натискане на бутон на везната от оператора. Един запис за измерване съдържа: Име артикул, тегло, единична цена, обща цена, дата, час, оператор, номер на обект, забележка. Натрупването на измерванията позволява лесна и бърза справка впоследствие за направените измервания по артикули за избран период от време. Файлът с измерванията може да се отвори и директно с MSExecl.

Програмата има версия под DOS и версия под Windows 95/98/2000/XP.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Програмата съдържа няколко основни модула:

  • модул за достъп - 2 различни нива на достъп за оператор и администратор
  • модул измерване през сериен порт
  • модул артикули - дефиниране на артикули с име и цена
  • модул архив - backup на базата данни с измервания

Целта на програмата е да трупа всички измервания, направени от везната. Принципно везните на Gineers имат възможност да работят в режим на блокиране (т.е да блокират след измерване, докато информацията не се изпрати към компютър). Програмата следи измерванията и ако се работи в такъв режим, отблокира везната при всяко измерване автоматично. Работата е лесна и интуитивна, работи се със стрелки, Enter, Escape и Space. Могат да се дефинират артикули с цени, не могат да се печатат кантарни бележки. Може да работи с две везни едновременно, свързани на два различни серийни порта. Измерванията се записват в *.csv формат, който се отваря по подразбиране с MS Excell. Има предвидена смяна на режим на работа (Купува/Продава), защита срещу сривове, архивиране на базата данни. Версията под DOS прихваща всички системни прекъсвания, за да не се дава възможност за злоупотреби.

Допълнителна информация

Връзката с електронният блок на дадена везна се осъществява по сериен интерфейс RS-232/RS-485. В момента са вградени протоколи за работа с електроника на Gineers, HBM, “Либра Инженеринг” и “Еликом Електроник” КД, но не е проблем да се добавят и други.

Базата данни не е SQL, а програмна структура, затова не е необходима инсталация на SQL сървър. Изискванията за персонален компютър са доста ниски и са посочени в ръководството за работа. Работи под DOS и Windows 95/98/2000/XP.