Програма за печат на етикети ViPrint

Програма за печат на етикети ViPrint

Програма "ViPrint" е разработена за оформяне и печат на самозалепващи се етикети. Етикетите се разпечатват на термоетикетиращ принтер - за момента е вградена работа единствено с принтер на Datecs, но могат да се добавят модули за работа с други принтери при нужда. Могат да се дефинират до 5 различни форми на етикет. Разработката е направена по желание на фирма "ВиВенда".

Програмата работи под операционна система Windows 95/98/2000/XP.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Програмата съдържа няколко основни модула:

  • модул за достъп - три различни нива на достъп за оператор
  • модул измерване - четене на тегло от електронна везна
  • модул настройки - настройка комуникация, баркодове, архивиране и др.
  • модул артикули - дефиниране на артикули, както и характеристиките им за печат
  • модул справки - детайлни справки по дати по различни критерии. Експорт на данните във формат за MS Excel, печат
  • модул печат - печат на етикет/и посредством термоетикетиращ принтер

Идеята на тази програма е да могат динамично да се печатат етикети с различна информация. Могат да се разпечатват до 32 различни променливи върху етикета, като някои от тях могат да се променят преди печат от оператора или се променят динамично за всеки етикет (тегло, баркод). Възможно е да се използуват до 5 запаметени форми в принтера.

Програмата следи при започване на печатане статистика за последният отпечатван артикул, както и за общият брой отпечатани етикети. От модул Справки могат да се правят впоследствие най-различни отчети, както и да се види графично как са се движили измерванията и отпечатванията на етикети за даден артикул.

Някои променливи могат да се променят динамично - като се избира конкретна информация в дясната част на екрана. Баркодът в случая е CODE128B и се формира по начин, гарантиращ уникалност на всеки етикет и баркод. Теглото се прочита от електронна везна, след което се отпечатва етикет за избраният в момента артикул. Артикулите са подредени в дървовидна структура за удобство, могат да се идентифицират и чрез групи, като изборът им става или с мишката, или с полето за бързо търсене по номенклатурен номер. Програмата може да работи в три режима:

  • автоматично отпечатване на етикет - слага се артикул на везната, автоматично след уравновесяване се отпечатва етикет
  • с бутон “Печат” от оператора - прочита се теглото от везната и се отпечатва етикет
  • ръчен режим - операторът ръчно може да въведе тегло, както и брой етикети, които да се отпечатат

Има възможност и за отпечатване на етикет с натрупаното като килограми за всички етикети, отпечатани за последният избран артикул. Това е и визуализирано на главният прозорец на програмата. Артикулите могат да се въведат от външен файл, направен на MS Excel, ако потребителят има готов такъв (вместо да ги въвежда отново в програмата).

Допълнителна информация

Връзката с електронната везна се осъществява по сериен интерфейс RS-232/RS-485. В момента са вградени протоколи за работа с електроника на Gineers, HBM, “Либра Инженеринг” и “Еликом Електроник” КД, но не е проблем да се добавят и други.

Програмата работи със собствена база данни, криптирана, и може да работи под Win95/98/2000/XP