Програма за везни Standard Prog

Програма за везни Standard Prog

Програма "Standard Prog" е разработена за работа с електронна везна. Подобна е на "Scale collector", но има някои добавени функции и подобрена ергономичност за клиента (или поне така си мислим). Целта на програмата е да регистрира измервания за различни артикули, както за везни, имащи възможност да работят с артикули, така и за везни, които измерват само тегло. Потребителят може да дефинира артикули с номер и цена, да ги подрежда по групи, да извършва натрупване на килограми/цена, да извършва справки за направени измервания и т.н. Има разделение на нива за достъп съответно с потребителско име и парола. В момента може да работи с везни Vedia, HBM, Gineers, Bimco и Datecs. Естествено, винаги могат да се добавят и везни на други производители, както и да се извършват промени по вида и функционалността на програмата, с оглед изискванията на конкретен клиент.

Програмата работи под операционна система Windows 95/98/2000/XP.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Както се вижда от снимката, повечето важни за потребителя неща са визуализирани на главният прозорец, за да не се обърква. Прочетеното тегло от везната се променя динамично, като съответно се преизчислява и обща цена спрямо прочетеното тегло. Изборът на даден артикул от лявата част на прозореца променя единичната цена на текущият артикул, съответно и обща цена спрямо измереното тегло.

Може да се работи в ръчен (инициатива от оператора) или автоматичен режим (без намеса на оператор за регистриране на измерване). Предвиден е и режим на ръчно въвеждане на измервания. Може да се извършва сумираща функция. Идеята и е да се измерват няколко артикула, като общата цена се увеличава спрямо измерванията динамично. Така, ако потребителят има клиент за няколко измервания, може лесно да види крайната цена, вместо да смята с калкулатор. Естествено, в базата данни всяко измерване се регистрира отделно със съответната си обща цена.

От натрупаните измервания могат да се извършват всякакви справки, като програмата изчислява и общите килограми и пари за изготвената справка. Справката може да се разпечатва и експортира във външен файл *.csv.

Допълнителна информация

Връзката с електронният блок на автомобилната везна се осъществява по сериен интерфейс RS-232/RS-485. В момента са вградени протоколи за работа с електроника на Gineers, HBM, “Либра Инженеринг”, Bimco, Vedia и “Еликом Електроник” КД, но не е проблем да се добавят и други.

Програмата работи със собствена база данни, криптирана, и може да работи под Win95/98/2000/XP/Vista. Изискванията за персонален компютър са посочени в ръководството за работа.