Програма за везни Scale Collector v2.0

Програма за везни Scale Collector v2.0

Тази програма е разработена с цел регистриране на измервания от електронна везна, печатане на кантарни бележки и водене на пълна статистика за всички измервания. Всяко направено измерване постъпва в персонален компютър при натискане на бутон на везната от оператора. Един запис за измерване съдържа: Име артикул, тегло, единична цена, обща цена, дата, час, оператор, номер на обект, номер на клиент, забележка. Всеки отделен клиент може да се дефинира с пълни данни за физическо лице. Печатаните бележки са т.нар. Покупко-изплащателни сметки, използвани при изкупуване на вторични суровини. Може да се извършва изключително подробна справка, даваща информация и за налично количество от даден артикул към определен момент.

Програмата работи под Windows 95/98/2000/XP.

инструкция за експлоатация


Обща информация

Програмата съдържа няколко основни модула:

  • модул за достъп - 2 различни нива на достъп за оператор и администратор
  • модул измерване през сериен порт (възможност за 2 везни)
  • модул артикули - дефиниране на артикули с име и цена
  • модул клиенти - въвеждане на пълна информация за клиент - физическо лице
  • модул справки - пълен набор от справки от дата до дата, комбинирани по най-различни допълнителни критерии
  • модул печат - печатане на кантарна бележка по бланка "Покупко-изплащателна сметка"
  • модул архив - backup на базата данни с измервания

Целта на програмата е да се обслужват клиенти най-вече на пунктове за вторични суровини, като се дава и пълна представа на собственика за преминалите количества (купени/продадени) за всеки артикул, включително като пари. Може да работи с две везни едновременно, свързани на два различни серийни порта. Измерванията се записват в направена за целта база данни. Има предвидена смяна на режим на работа (Купува/Продава), възможност за ръчно въвеждане (което се отбелязва в базата данни), защита срещу сривове, архивиране на базата данни. Печатаните бележки се отпечатват 2 еднакви броя на един лист А4, за да се пести консуматив. Справката е сложна, дава възможност за комбиниране по всякакви критерии за едно измерване, изчислява освен килограмите и паричните поточи, включително ДДС и удържан ДОД. Стойността на данъка, която се удържа по закон, е настройваем параметър.

Допълнителна информация

Връзката с електронният блок на дадена везна се осъществява по сериен интерфейс RS-232/RS-485. В момента са вградени протоколи за работа с електроника на Gineers, HBM, “Либра Инженеринг” и “Еликом Електроник” КД, но не е проблем да се добавят и други.

Базата данни не е SQL, а програмна структура, затова не е необходима инсталация на SQL сървър. Изискванията за персонален компютър са доста ниски и са посочени в ръководството за работа. Работи под Windows 95/98/2000/XP.